Home
Over WARNS
Wat en waar
Reserveren
Vorige producties
Met dank aan
Links

 

 

 

DISCLAIMER

Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ondanks dat zijn onvolkomen- heden nooit helemaal uit te sluiten. Daarom kan nooit enig recht worden onleent aan de inhoud van deze website.

Van een aantal van de getoonde toneelproducties zijn fotopresentaties te zien. Enkele daarvan zijn zogenaamde FLASH bestanden. Het kan voorkomen dat uw browser geen flash ondersteund, waardoor de presentatie niet gezien kan worden. Dit komt met name voor bij tablets en andere mobiele media. Wij werken er aan om deze presentaties te converteren naar een ander formaat, waardoor voornoemd probleem zoveel mogelijk wordt vermeden. Garanties hierover zijn echter niet te geven en wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het onjuist of niet weergeven van de gehele of gedeeltelijke inhoud van een pagina. Melding hiervan stellen wij zeer op prijs, zodat wij (zo mogelijk) naar een oplossing kunnen zoeken.

Op deze website berust het exclusieve copijrecht van Toneelgroep Warns en degenen die hiervoor materiaal, zoals foto's e.d., hebben aangeleverd. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud kan uitsluitend na toestemming van de rechthebbenden.

 

 

Disclaimer Bekijk ons filmpje van een eerdere toneeluitvoering: 'De dame uit de provincie' © Toneelgroep Warns Last update: 22.05.2016